Klaun Šarenko nastupio je u kvizu 5 na 5 na rtl televiziji s prijateljima i kolegama koji se također bave raznim vrstama animacije.

Drugu godinu zaredom klaun Šarenko nastupio je sa svojim programom za djecu u gradu Solinu.

Klaun Šarenko prvi put je javno nastupio u gradu Makarskoj u sklopu božičnog grada.

Klaun Šarenko bio je gost Dubrovačke Televizije u periodu od 02.12. do 05.12. 2016. Godine.